21.5.2024

Wellbitillä ollaan ilolla vastuullisia!

Pyrimme varmasti kaikki toimimaan parhaamme mukaan, eli vastuullisesti.

Näin toimimme myös Wellbitillä. Seuraavissa kolmessa blogikirjoituksessamme pureudumme vastuullisuuteen Wellbitin näkökulmasta eri teemojen kautta. Yrityksen vastuullinen toiminta voidaan jakaa juurikin kolmeen kokonaisuuteen: talous, ympäristö ja sosiaalinen. (Lähde Niska, Tarna-Mani. Yrityksen yhteiskuntavastuu – Mistä on kysymys. 2000.)

Tähän jakoon on luontevaa tukeutua myös näissä pohdinnoissamme. Ensimmäisessä kirjoitelmassamme avaamme sosiaalista vastuullisuutta Wellbitin arjessa. Aihe on valtava, joten teemme tässä hetkessä muutaman tärkeän noston aiheesta.

Tasa-arvo ja yhdenmukaisuus ovat olleet alusta asti merkittävä arvo Wellbitillä ja sen mukaan toimitaan kaikissa hetkissä asiaa edes sen ihmeemmin miettimättä. Koska tämä on vahva automaatio, tämä on helppo vain todeta suorin selin. Kuitenkaan en malta olla mainitsematta, että varsin homogeenisella alalla toimiessamme iloitsemme jokaisesta hetkestä, jossa voimme tuoda monimuotoisuutta alalle.

Yrityksenä, joka tarjoaa hyvin monipuolisia ja laajaa asiantuntemusta vaativia palveluita, olemme nostaneet osaamisen kasvattamisen ja muutoskyvykkyyden yhdeksi tärkeäksi teemaksemme sosiaalisen vastuullisuuden osa-alueella. Toimialallamme muutos on juuri nyt käsinkosketeltavaa. Samalla se on tarjonnut meille yrityksenä sekä jokaiselle asiantuntijallemme erinomaisen ja pakottavankin mahdollisuuden muutokseen. Olemme varmoja, että yrityksemme yhteinen ja jokaisen henkilökohtainen muutoskyvykkyys on kasvanut merkittävästi. Muutosmöröstä on kuoriutunut mahdollisuus.

Wellbitissä tärkeää on, että tuemme jokaisen henkilökohtaista muutosmatkaa tavoitteellisella ja valmentavalla johtamisella. Arjen johtamisemme perustuu ajatukselle ihmisestä yhtenä kehittyvänä kokonaisuutena. Tuemme muutosmatkaa yhteisissä palavereissamme useita kertoja viikossa, omissa onnistumiskeskusteluissa ja viikoittaisilla yhteisillä valmennuksilla eri teemoilla. Tämä kaikki muodostaa meistä samalla tiiviin yhteen hitsautuneen tavoitteellisen tiimin.

Kun onnistumme yrityksessä tuottamaan onnistumisia ruokkivan ilmapiiri, jossa jokaisen on hyvä tehdä työtä tavoitteidensa saavuttamiseksi, uskomme sosiaalisen vastuullisuuden kehän laajenevan myös asiakkaisiimme. Vastuullinen brändi ei ole kuorrutus, tiivistetään kirjassa Yritysvastuu 2.0 (Koipijärvi, Kuvaja). Yrityskulttuurilla ja arvoilla on avainrooli brändin todeksi elämisessä, eli siinä minkälaista palvelua tarjoamme asiakkaillemme.

Uskomme myös Wellbitin ulkopuolella kehittymiseen ja tiimityöhön ja haluamme kantaa kortemme kekoon yhteiskuntavastuun saralla. Tästä syystä olemme valinneet yhdeksi sponsorointikohteeksemme paikallisen nuorten jalkapallojoukkueen. Haluamme omalla panoksellamme olla tukemassa mahdollisimman monen nuoren joukkueurheilua ja tarjota oppia tiimissä toimimisessa. Samalla olemme päässeet seuraamaan sivusta yhteisiä onnistumisia ja ilon hetkiä joukkueena.

Jalkapallojoukkueen kuva

Ota yhteyttä

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko kuulla Wellbitin ratkaisuista lisää? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!